top of page

Noord's got Talent

Noord's Got Talent (NGT) is een driejarig coachingsprogramma dat is gericht op jongens van 10 tot 14 jaar die extra begeleiding kunnen gebruiken. Deze begeleiding richt zich op vier domeinen: de jongen zelf, school, thuis en de vrije tijd. Het programma wordt uitgevoerd door 2 coaches, een man en een vrouw.

Aandacht voor de ieders unieke combinatie van intelligenties

Iedereen heeft van nature sterke punten. Er is daarom veel aandacht voor de individuele kwaliteiten van de jongens en de mogelijkheden waarmee zij deze verder kunnen ontwikkelen en ontdekken. In het coachingsprogramma Noord's Got Talent wordt onder andere gebruik gemaakt van de theorie van de meervoudige intelligenties van Howard Gardner. Deze theorie gaat er van uit dat er acht soorten intelligenties zijn en dat ieder mens een unieke combinatie van deze intelligenties heeft.

 

Het ontwikkelen van de kernkwaliteiten

De een is goed in sporten, de ander in wiskundige zaken oplossen en weer een ander is sociaal sterk. Via activiteiten en andere werkvormen wordt met de jongens achterhaald wat de kernkwaliteiten van de jongens zijn. Daarna worden plannen gemaakt om deze kwaliteiten verder te ontwikkelen en deze in te zetten voor zichzelf en hun omgeving.

We worden gelukkig van doen wat we leuk vinden

Een ander onderdeel is dat de jongens worden gekoppeld aan een vorm van vrijetijdsbesteding zoals sport, muziek of cultuur. Uiteindelijk worden we allemaal gelukkig als we doen wat we leuk vinden en ons daarin ontwikkelen. Bovendien is wetenschappelijk aangetoond dat sporten goed is voor de ontwikkeling van de hersens: kinderen halen daardoor betere prestaties op school. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Ondersteuning bij de overstap naar de middelbare school

 

De jongens kunnen vanaf groep 7 door school worden geselecteerd om mee te doen en worden drie jaar lang gecoacht, zodat ze tijdens de overstap naar de middelbare school extra steun en begeleiding krijgen. De coaches ondersteunen de jongens tevens bij het plannen van hun huiswerk. Medewerking van ouders is cruciaal en een vast onderdeel van het programma.

Het doel is gezonde, gelukkige jongens op weg naar een middelbare schooldiploma

Periodiek wordt de jongens, ouders en coaches gevraagd hoe het met de jongens gaat op de diverse domeinen, zodat een goed beeld wordt verkregen. Het uiteindelijke doel is om de jongens gezond, gelukkig en geintegreerd te laten zijn, en ze te begeleiden naar een middelbaar schooldiploma.

De coaches halen alles uit de kast om de kinderen en ouders zo goed mogelijk te begeleiden. Daar kunnen de jongens en de ouders op rekenen!


“Ik heb zo veel leuke herinneringen aan NGT! Drums in de wijk was heel tof. Toen konden we dansen en rappen. Maar ook alle andere leuke en leerzame uitjes. U heeft mij geleerd meer zelfvertrouwen te hebben.”


I. D., maart 2022 – inmiddels uitgestroomd bij NGT

bottom of page