top of page
2023 over kipa_edited.jpg

Over Kipa

Kipa (stichting Kinderparadijs Meidoorn) is een pedagogisch kunstzinnig centrum in Rotterdam Oude Noorden voor kinderen die op de basisschool zitten. Bij Kipa kun je veilig spelen in speeltuin Wikado, de stadsjungle beleven in de Avonturentuin en je talenten ontdekken bij één van onze clubjes. De organisatie is 25 jaar geleden opgericht en stevig geworteld in het wijknetwerk.

Ons hoofddoel:
“Kinderen veilig, gezond, gelukkig en maatschappelijk geïntegreerd laten opgroeien tot betrokken, krachtige burgers.”

 

Subdoelen:
  • De beschermende factoren vergroten (en de risicofactoren dempen) bij de doelgroep.
  • Samenwerken met ouders in hun rol als opvoeder.
  • Een tweede thuis bieden aan de doelgroep en haar ouders.

 

Wij creëren een veilige en inspirerende omgeving, waarbinnen iedereen een plek heeft en aandacht krijgt. Het is een plek waar op verschillende manieren aan de beschermende factoren wordt gewerkt. Stimuleren van sociale vaardigheden (pro-sociaal gedrag) en taalvaardigheid staan altijd voorop. Iedereen wordt gezien als een uniek persoon waarbij eigenheid gestimuleerd wordt, maar altijd in verbondenheid met anderen.

De combinatie tussen de verschillende interventies en methodieken én de combinatie aan faciliteiten, maakt Kipa zeer effectief en uniek in zijn soort. Dit blijkt uit verschillende onderzoeken, onder andere enquêtes onder de ouders, interviews met oud leden en het tevredenheidsonderzoek onder de leden en wijknetwerkpartners.

Onze missie:
“Ontdek je talent, maak je wereld”

Stichting Kinderparadijs Meidoorn, oftewel Kipa, zet – middels het uitvoeren van 11 goed onderbouwde interventies – krachtig in op vroegsignalering en talentontwikkeling. Het ziet het als haar missie om kinderen en ouders uit Rotterdam Noord hun talenten en passies te laten ontdekken en hier vervolgstappen in te zetten, zodat zij zich op een krachtige en positieve manier kunnen ontwikkelen op allerlei vlakken.

Kinderen ontwikkelen bij Kipa hun Maakkracht. Dit is een combinatie van vaardigheden, attitudes en kennis die mensen in kunnen zetten om in hun leven goede keuzes te maken en (levens)vraagstukken op een sociale en positieve manier aan te vliegen. Het is de bedoeling dat kinderen na hun tijd bij Kipa weggaan met het gevoel dat wat er ook op hun pad komt, zij oprecht geloven: “Ik kan het!”

bottom of page