top of page

Onze activiteiten

Bij Kipa kunnen kinderen van 4-12 jaar veilig spelen in speeltuin Wikado of in de Avonturentuin. Onze pedagogisch opgeleide spelmakers zijn altijd aanwezig in de speeltuin om kinderen te begeleiden als dat nodig is. Naast het spelen in de speeltuin kunnen de kinderen ook meedoen met andere activiteiten: we organiseren creatieve, speelse en leerzame activiteiten na school, maar ook tijdens de vakanties.

Naschoolse activiteiten

Talentontwikkeling is belangrijk voor kinderen. Niet alleen omdat het de creatieve kanten in kinderen naar boven brengt, maar ook om uiting te kunnen geven aan alles wat je als kind meemaakt. Bovendien is creativiteit een handig 'stuk gereedschap' om problemen via verschillende kanten te bekijken en op te lossen. Je kunt altijd meer dan je denkt! Ook daarom is talentontwikkeling belangrijk. In het Kinderparadijs hebben we daar een woord voor bedacht, we noemen dat 'Maakkracht'.

In de workshops van Kinderparadijs Meidoorn staat talentontwikkeling centraal. Er is zelfs een talentenkaart waarop wordt bijgehouden aan welke workshops kinderen meedoen. Deze workshops noemen we de Clubjes.

Deelnemen aan een workshop kost 1 euro en er zijn 5 lessen per workshop. Er zijn per ronde verschillende leeftijdscategorieën.

Sport en spel

Bewegen is ontzettend belangrijk voor iedereen. Lekker achter een schermpje zitten, is ook heel verleidelijk voor kinderen. Wij willen graag bijdragen aan een gezonde levensstijl voor onze leden, daarom organiseren we ook sport- en spelactiviteiten. Op woensdag- en zaterdagmiddagen bieden we in de speeltuin een extra activiteit aan, waarbij lekker bewogen wordt. Ook helpen we ouders bij een aanvraag voor het jeugdsportcultuurfonds.

In de vakanties organiseren we extra activiteiten zoals het Zomerproject, Koningsnafeest en Halloween

Ouderbetrokkenheid

Ook ouders zijn van harte welkom om in de speeltuin bij hun kinderen te zijn of om mee te doen met onze ouderactiviteiten.

Kipa in het Oude Noorden

 

In samenwerking met verschillende wijkpartners organiseren wij evenementen en activiteiten in de wijk. Daarbij staan de wijkwaarden centraal.

bottom of page