top of page

Onze activiteiten

Bij Kipa kunnen kinderen van 4-12 jaar veilig spelen in speeltuin Wikado of in de Avonturentuin. Onze pedagogisch opgeleide spelmakers zijn altijd aanwezig in de speeltuin om kinderen te begeleiden als dat nodig is. Kinderen kunnen ook meedoen met onze buitenschoolse activiteiten.

Naschoolse activiteiten

Talentontwikkeling is belangrijk voor kinderen. Niet alleen omdat het de creatieve kanten in kinderen naar boven brengt, maar ook om uiting te kunnen geven aan alles wat je als kind meemaakt. Bovendien is creativiteit een handig 'stuk gereedschap' om problemen via verschillende kanten te bekijken en op te lossen. Je kunt altijd meer dan je denkt! Ook daarom is talentontwikkeling belangrijk. In het Kinderparadijs hebben we daar een woord voor bedacht, we noemen dat 'Maakkracht'.

In de workshops van Kinderparadijs Meidoorn staat talentontwikkeling centraal. Er is zelfs een talentenkaart waarop wordt  bijhouden aan welke workshops kinderen meedoen.

Deelnemen aan een workshop kost 1 euro en er zijn 5 lessen per workshop. Er zijn per ronde verschillende leeftijdscategorieëen.

In de vakanties organiseren we extra activiteiten zoals het Zomerproject en Halloween.

Ouderbetrokkenheid

Ook ouders zijn van harte welkom om in de speeltuin bij hun kinderen te zijn of om mee te doen met onze ouderactiviteiten.

Kipa in het Oude Noorden

 

In samenwerking met verschillende wijkpartners organiseren wij evenementen en activiteiten in de wijk. Daarbij staan de wijkwaarden centraal.

Wat kun je bij Kipa doen?

bottom of page