top of page

Missie en visie

Stichting Kinderparadijs Meidoorn - KIPA - is een sociaal kunstzinnig centrum voor kinderen in Rotterdam Oude Noorden. De stichting is ontstaan in 1997 door de samenvoeging van Speeltuin Tochtstraat en Kunst & Kids. Tijdens spannende activiteiten gaan kinderen op zoek naar eigen talenten en mogelijkheden en worden aangesproken op taal, kunst en sociale vaardigheden. Dit alles gebeurt in een positieve omgeving waarin aandacht voor elkaar, normen en waarden, openheid en betrokkenheid centraal staan.

Dagelijks bezoekt een grote groep kinderen Kinderparadijs Meidoorn om vrienden en vriendinnen te ontmoeten, mee te doen met beeldende activiteiten of te spelen in de Avonturentuin en Wikado Speeltuin, die gemaakt is van windmolenwieken en ander hergebruikt materiaal. Maar ook op scholen zijn we actief! We hebben diverse programma's ontwikkeld voor VDA-lessen, waarbij we goed aansluiten op de thema's en wensen van de basisscholen. Daarnaast ontwikkelen en voeren we maatschappelijke projecten uit die gericht zijn op talentontwikkeling van kinderen en het vergroten van de leefbaarheid in wijken.

 

Ontdek je talent, maak je wereld!

Het team van multidisciplinaire professionals ontwikkelt diverse projecten en activiteiten die zijn gericht op het versterken van beschermende factoren en het reduceren van risicofactoren. Deze factoren zijn weergegeven in Communities that Care (CtC), waar de werkmethodiek van de organisatie grotendeels op is gestoeld. De doelen richten zich met name op het ontdekken en verbreden van de talentontwikkeling van kinderen (we noemen dat bij het Kinderparadijs: Maakkracht) en het versterken van de sociale competenties zoals zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Bij deze ontwikkeling zijn signaleren en preventief interveniëren doorlopend aan de orde. Dat ouderbetrokkenheid daarin een cruciale rol speelt is evident, het is een belangrijke beschermende factor. Het team geeft de kinderen een koffer vol ‘tools’ mee en biedt een veilige oefenruimte, zodat kinderen zich kunnen ontwikkelen tot krachtige volwassenen en betrokken wijkbewoners die in staat zijn hun dromen te verwezenlijken.

 

Binnen onze rol als cultuureducatiecentrum en laagdrempelige speeltuin zijn we ervan overtuigd dat kinderen door het ontdekken van hun maakkracht, zelfvertrouwen ontwikkelen. Als kinderen binnenkomen via de speeltuin dan worden ze geprikkeld om op ontdekkingstocht te gaan doordat de speeltuin zo ontworpen is dat het alle ruimte biedt voor kinderen om hun maakkracht en creativiteit vorm te geven. Kinderparadijs Meidoorn zorgt voor goed opgeleid personeel in de speeltuin dat het proces begeleidt van ontdekken en dat optimale ruimte geeft aan creativiteit. Er wordt een veilige, liefdevolle sfeer gecreëerd waardoor kinderen zich op een speelse manier positief kunnen ontwikkelen.

Ontdekt het kind tijdens naschoolse activiteiten of tijdens Verlengde Leertijd dat het iets heel erg leuk vindt of iets goed kan, dan wordt het kind gestimuleerd deze talenten tot bloei te laten komen. We werken daarbij samen met stedelijke kunst en cultuur organisaties en (sport) verenigingen. Op het gebied van Kunst en Cultuur kan het kind verdiepingscursussen volgen bij Kinderparadijs Meidoorn. Bij deze verdiepingscursussen spelen we uitdrukkelijk in op het vergroten van de leefwereld en de zelfredzaamheid van het kind. Taalstimulering is een belangrijk ingredient bij het vormgeven van de activiteiten en projecten, en loopt als een rode draad door al onze interventies. We geven kinderen van 10-14 jaar net even dat extra zetje dat nodig is om het culturele of verenigingsleven (dans, muziek, theater, sport) buiten hun school en wijk te ontdekken en daar deel van uit te maken. Hiermee bereiden we ze voor op een leven na de basisschool waarbij ze veel meer zelf moeten gaan organiseren wat van belang is, omdat alle sociale activiteiten die nu om de basisschool gebouwd zijn, wegvallen. 

Ouders, de school en organisaties in de wijk zijn belangrijke samenwerkingspartners, zij hebben een grote invloed op de ontwikkeling van het kind. Wij zijn ervan overtuigd dat ieder kind talentvol is. Dit willen we monitoren en overbrengen aan ouders en de school middels een talentenkaart. Hiermee wordt op speelse wijze de ontwikkeling van het kind bijgehouden en zichtbaar gemaakt.

Als pedagogisch centrum zijn we ervan overtuigd dat alles wat je aandacht geeft groeit. We geven daarom bewust aandacht aan positief gedrag. Door goed pedagogisch handelen, voortkomend uit onze pedagogische visie, helpen we kinderen negatief gedrag om te buigen tot positief gedrag. Wij zijn ervan overtuigd dat ieder kind de beste keuzes maakt die het op dat moment tot zijn/ haar beschikking heeft. Door het kind bewust te maken van andere keuzemogelijkheden en het kind daarin te trainen zal het steeds vaker gaan kiezen voor positief gedrag. Met dit nieuwe gedrag zal het kind hetzelfde bereiken als dat het met het negatieve gedrag voor ogen had. Onze overtuiging is namelijk dat achter ieder gedrag een positieve intentie zit. Ook met negatief gedrag wil het kind iets positiefs voor zichzelf bereiken bijvoorbeeld aandacht, liefde, rust of status.

Door KinderKunst in de buitenruimte wordt de positieve invloed van het kind op de maatschappij zichtbaar gemaakt. We streven er daarom naar om minstens drie buitenkunstwerken per jaar te realiseren. Hiermee laten we ook aan de buitenwereld zien waar Kinderparadijs Meidoorn voor staat: kinderen ontdekken hun maakkracht! Je kunt altijd meer dan je denkt!

bottom of page