Noord's Got Talent

Noord's Got Talent is gericht op jongens van 10 tot 14 jaar die extra begeleiding naar activiteiten in hun vrije tijd kunnen gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld sport, muziek of andere activiteiten zijn. De jongens kunnen vanaf groep 7 door school worden geselecteerd om mee te doen en kunnen drie jaar lang gecoacht worden zodat ze tijdens de overstap naar de middelbare school ook extra steun en begeleiding krijgen.

Er is extra aandacht voor de individuele kwaliteiten van de jongens en de mogelijkheden waarmee ze deze verder kunnen ontdekken en ontwikkelen; hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van de theorie van meervoudige intelligenties van Howard Gardner.

Stichting Kinderparadijs Meidoorn | Meidoornstraat 47 | 3036WC | Rotterdam | 010-4678070