KIWI
Kindvriendelijke route

 KIWI is een multidiscliplinair ingestoken project in Het Oude Noorden, waarbij aandacht is voor 3 peilers: Vergroening, Veiligheid en Talentontwikkeling. Naast het verbeteren van de fysieke omgeving is het belangrijk dat professionals vanuit de scholen, verenigingen, kinderwerk en woningcorporaties met elkaar samenwerken om zo een bijdrage te leveren aan een positieve, prettige en sociale leefomgeving.

Een gezamenlijke pedagogische wijkvisie ligt ten grondslag aan deze samenwerking. Kinderen leven in verschillende opvoedmilieus en kunnen daar goed mee omgaan mits deze niet tegenstrijdig zijn aan elkaar. Wij willen kinderen hierin ondersteunen. Door hier gezamenlijk in op te trekken, zal er voor kinderen een meer eenduidige situatie ontstaan, waardoor zij zich beter kunnen ontplooien. In een kindvriendelijke wijk vinden wij participatie van kinderen belangrijk. Dat betekent dat kinderen meedoen, meedenken en meebeslissen.

In dit project geeft Kinderparadijs Meidoorn ook uitvoering aan de peiler Talentontwikkeling. Kinderen van de drie aan de route liggende basisscholen hebben zelf wijkdierennamen verzonnen. Deze dieren krijgen een plekje  in de wijk. Ze worden verbeeld tijdens sprankelende workshops en zijn inmiddels op de Kindvriendelijke Route te zien. Het zijn de Vliegduiker (Rembrandtstraat), de Dakgootloper (Tollensstraat), de Leeuwenharp (Tollenssstraat), de Kiwikauwer (Woelwijkstraat) en de Muurbij (Gerard Scholtenstraat) de Waterhaas (Touwbaan) en de Bloembaars (Benthuizerstraat). De hele Kindvriendelijke Route is op 24 april 2013 officieel geopend met een wijkfeest. 

De Kindvriendelijke Route is voor kinderen aantrekkelijk gemaakt om hen te stimuleren de veiligste route te nemen. Naast de kinderkunstwerken die er te bewonderen zijn, zijn er ook interactieve elementen toegevoegd zoals de voetstappen van de wijkdieren, knikkerpotjes, een krijtbord. Bovendien hangen er leuke opdrachten bij de wijkdieren in de buurt. Weet jij alle goede antwoorden? Ga maar eens op zoek!

Heb je een vraag?
2022-09-12-Achtergrond Kipa Home.png