Lessen op de basisschool

"Altijd vernieuwende lessen die goed in elkaar zitten". (Renee, docent/VDA-coördinator van de C'70)

Om kinderen goed voor te bereiden op hun toekomst hebben kinderen meer nodig dan rekenen, taal en andere schoolvakken. Hoe leuk is het om de 21e eeuwse vaardigheden op een inspirerende manier aan te leren! Kinderparadijs Meidoorn heeft jarenlange ervaring met het geven van vakken als kunst, techniek, muziek, natuur en dans. Maar ook geven we bijvoorbeeld gelukslessen, programmeerlessen, schaaklessen, het maken van een magazine maken, moestuinieren en kooklessen. Hierbij leren kinderen probleemoplossend denken, ze leren samen te werken, ze leren culturele vaardigheden, ze leren informatie te wegen en vooral:  buiten de lijntjes te kleuren. Een positief zelfbeeld, zicht op eigen talenten & mogelijkheden en een nieuwsgierige houding. Dat vinden we belangrijk, omdat dat de vaardigheden zijn die kinderen in hun toekomst nodig hebben!

Kortom: Wij leren kinderen hun Maakkracht te gebruiken!

Verlengde Leertijd (VLT) of Leertijduitbreiding

Kinderparadijs Meidoorn heeft veel ervaring in het geven van (creatieve) lessen onder – en naschooltijd. In 2004 is het Kinderparadijs begonnen met het uitvoeren van kunstprojecten in de klas, later kwamen daar brede schoolactiviteiten bij (beeldend vorming, techniek, sport & spel, muziek, taaldrukken, video, schaken en het maken van een magazine). Sinds enkele jaren organiseert Stichting Kinderparadijs Meidoorn de VLT-activiteiten voor diverse basisscholen in de wijk.

“ Als het Kinderparadijs de lessen uitvoert, weet je dat het goed zit.” , adjunctdirecteur van basisschool de Klimop

Deze activiteiten worden uitgevoerd door vakkrachten die kennis en kunde hebben opgedaan in diverse disciplines. Zij zijn afgestudeerd aan het Conservatorium, de kunstacademie, in Cultureel Maatschappelijke Vorming, Social Work en de PABO. Een vakkracht wordt altijd ondersteund door een pedagogische begeleider, dat kan ook een stagiaire zijn.

Programma op maat

In overleg met de scholen wordt een volledig of gedeeltelijk programma opgesteld, dat goed aansluit op de wensen en de thema's van school. Dat de lessen een onderdeel vormen van het hele curriculum staat bij ons hoog in het vaandel. Van iedere les worden lesdoelen beschreven en de lessen worden geëvalueerd op de behaalde doelen. 

In schooljaar 2020/2021 geeft het team les op 3 basisscholen in het Oude Noorden en Crooswijk. Kinderparadijs Meidoorn hecht aan een goede samenwerking met de scholen in de wijk. Kinderen die we onder schooltijd zien, bezoeken na schooltijd ook vaak het Kinderparadijs. Samen dragen we bij aan het pedagogisch wijkklimaat. Een goede samenwerking is positief voor de ontwikkeling van kinderen.

Bent u benieuwd wat het Kinderparadijs voor uw school kan betekenen? Neem gerust contact op met management@kinderparadijs.net

Heb je een vraag?
2022-09-12-Achtergrond Kipa Home.png